Hortamuseum

Evenementen

2016

Oktober : Eva Traye

Ontwerpster Eva Traey creëert plantschikkingen in de vorm van mobielen. De bladeren en twijgjes komen tot leven door de luchtverplaatsing en scheppen een suggestief licht- en schaduwspel. Deze poëtische en tegelijk uitermate nauwgezette werken herinneren aan de door Horta en zijn tijdgenoten geliefde creaties. Eva Traey gaat echter nog een stapje verder en steunt door de verkoop van haar creaties erfgoedverenigingen en humanitaire organisaties. Dit jaar is het Hortamuseum de gelukkige uitverkorene. We danken haar dan ook van harte voor dit initiatief.

website : http://evatraey.com

Belgische week in Havana (van 6 tot 11 november 2016)

 Ter gelegenheid van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde Belgische week in Havana, heeft het Hortamuseum, partner van het RANN, het genoegen en de eer gehad om er de gemeente Sint-Gillis en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vertegenwoordigen. Dit gebeurde met een tentoonstelling van foto’s van het Hortamuseum in de Vitrina de Wallonia, gesitueerd in het hart van de Cubaanse hoofdstad. De foto’s van Paul Louis leverden het materiaal voor een reeks kinderateliers rond de vormentaal van Victor Horta. De door de kinderen in deze workshops gecreëerde werken werden tentoongesteld tijdens een expo die werd ingehuldigd op 11 november door de ambassadeur van België in Cuba. Dankzij dit avontuur konden nauwe banden worden gesmeed met de kinderen, de ouders, de onderwijzers en vooral met het enthousiaste en bekwame personeel van de Vitrina met wie we, tijdens een onvergetelijke week, een intense en vruchtbare samenwerking onderhielden. 

PARCOURS D'ARTISTES 

ST-GILLiS & Vorst

28.05.16 - 05.06.16

Collectif de brodeuses
Laure Hassel - Elisabeth Horth - Isabelle Stevens


Wij borduren …Ieder op zijn manier, op zijn ritme, naar zijn mogelijkheden, borduren maakt stilaan deel uit van ons zijn. We ontvouwen ons in verschillende domeinen waar de zoektocht naar de zin centraal staat, en ook de functie en een zekere efficiëntie. En bij het borduren steken we de loftrompet over traagheid, geduld, brengen we hulde aan het werk van onze voorouders. We verliezen wel eens de draad, of raken wel eens verstrikt, soms breken ook banden, nemen we de bovenhand, liggen we onder of scharen we ons rond dit of dat met beheerste hand of gewiekst, houden we controle of laten we los. Miniaturen, Op ware grootte. Verrassen blijven ze ons. Observeren van binnen uit. Meditatie en precisie, conditiones sine qua non. Een ander licht - en schaduwspel, Onze dwanggedachten, onze misstappen. Als we borduren passeert alles en iedereen de revue.

Laure Hassel, Elisabeth Horth, Isabelle Stevens,
Drie borduursters, drie parcours, drie naalden.

 

"Horta heeft klasse"

Institut Pierre Paulus & Hortamuseum

Het project “Horta heeft klasse“ werd gerealiseerd in samenwerking met het Hortamuseum en het Institut Pierre Paulus.
Tijdens het schooljaar namen meer dan 90 leerlingen deel aan bezoeken in het museum en in de gemeente Sint-Gillis.

Deze bezoeken hebben aanleiding gegeven tot het aanbieden van ateliers waar men de verschillende technieken in de praktijk kan beoefenen (glasramen, mozaïek, papiervouwen,...). De werken van de studenten worden tentoongesteld in het museum in de vorm van een reconstructie van een Art Nouveau-interieur.

Dit project maakt deel uit van het programma “Cultuur heeft klasse” dat financieel wordt gesteund door de Franse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Gillis. 

Erfgoedklassen

Na de in juni 2015 door Monumenten en Landschappen georganiseerde workshop, werkten we samen met de Erfgoedklassen een reeks bezoeken uit rond restauratie. Het eerste bezoek, bestemd voor leerlingen van een afdeling houtbewerking, focuste op het schrijnwerk. Het museumbezoek vond plaats in het gezelschap van schilder-restaurateur Christian Feuillaux die de nadruk legde op de restauratietechnieken van het houtwerk (beitsen, verf- en vernissoorten). Daarna trok de groep naar het Hannonhuis, tegenhanger van het museum als te restaureren gebouw. De studenten ontvingen een boekje over de restauratie waarin gewag wordt gemaakt van de kleine aanwijzingen, de details en ook af en toe het toeval en de meevallers die het soms mogelijk maakten een hele kamer te restaureren.

2015

10 december: « Caïus experience 2015 ». De grote jaarlijkse door Prométhéa georganiseerde Caïus-ceremonie beloont partnerschappen tussen culturele instellingen en ondernemingen of verenigingen. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Prométhéa kreeg het Hortamuseum extra aandacht. Niet alleen werd het, samen met vijf andere projecten, geselecteerd om aan een jury te worden gepresenteerd, maar er werd tevens een tentoonstellingsruimte aan gewijd.

12 november: « Receptie van Prométhéa voor Art&Build ». In het kader van het door Prométhéa uitgewerkte en door Art&Build geconcretiseerde kwaliteitsmecenaat, werd in het Hortamuseum een receptie georganiseerd in aanwezigheid van de heer Charles Picqué. Present waren ook talrijke investeerders die belangstelling tonen voor het steunen van de toekomstige museumprojecten op het vlak van de uitbreiding en van de organisatie van tentoonstellingen.

 

 17 oktober: « Kinderfeest » in Sint-Gillis. Het Hortamuseum organiseerde een creatief atelier voor kinderen in het stadhuis van Sint-Gillis.

 24 en 25 oktober: « Biënnale art nouveau en art deco ». Voor heel wat bezoekers vormt deze biënnale een unieke gelegenheid om in Brussel opmerkelijke art-nouveau- en art-decogebouwen te ontdekken. Het Hortamuseum nam deel aan dit evenement van formaat en breidde zijn aanbod uit door het hele weekend lang geleide bezoeken te organiseren.

16 maart: filmopname in het museum voor « The Danish Girl » van Tom Hooper.

 

2014

11 december 2014: Persconferentie en cocktail ter gelegenheid van de verschijning van het boek « Rastaquarium. Marcel Proust et le ’’Modern Style’’ » van Sophie Basch.

 

13 oktober: « Kinderfeest » in Sint-Gillis. Het Hortamuseum organiseerde een creatief atelier voor kinderen in het stadhuis van Sint-Gillis

10 oktober 2014: Inhuldigingsceremonie voor de herdenkingsplaat uitgereikt in het kader van de Europa Nostra Award 2014. Inauguratie in aanwezigheid van Europees commissaris voor Cultuur Mevr. A. Vassiliou.

 

Begin oktober: Na 25 jaar restauratie worden de werkzaamheden afgesloten met de installatie van de kroonluchter in de eetkamer (zie categorie « Restauratie »).

 

30 juni tot 1 september 2014: « Hortamôma ». In samenwerking met basisschool « La Plume » kregen de leerlingen de kans om de eindresultaten van hun project tentoon te stellen in het museum. Deze creaties vloeiden voort uit hun onderzoek naar het creatieproces van Horta waarbij ze de natuur observeerden door middel van de tekenkunst. Ze bestudeerden eveneens de door Horta in het huis toegepaste technieken (mozaïek, behangpapier, wandschildering, glas-in-loodraam).

 

5 mei 2014: Ontvangst in Wenen van een Europa Nostra Award 2014 voor de restauratie van het Hortamuseum (European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards). Deze prestigieuze prijs bekroont het werk van architecte Barbara Van der Wee, verantwoordelijk voor de restauratie, en huldigt de inspanningen geleverd door conservatrice Françoise Aubry die het Hortahuis aan zijn museumfunctie wist aan te passen en erin slaagde zo getrouw mogelijk de luister van het oorspronkelijke huis opnieuw tot leven te wekken.

Vanaf 17 mei: « Papieratelier van Côme Perché ». In het kader van het « Artiestenparcours » realiseerde Côme Perché een reeks werken in gevouwen papier. Een curiositeitenkabinet in het beeldhouwatelier toont naast de papiervouwkunst van Côme Perché enkele originele gipsafgietsels van Victor Horta, gipsen beelden uit het atelier van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en schelpen en opgezette dieren, in bruikleen gegeven door het Natuurhistorisch Museum van België. De onderlinge esthetische en didactische banden tussen deze heterogene voorwerpen wekken de belangstelling van bezoekers van alle leeftijden.

 

 

25 januari tot 2 februari: Uitlening van werken van Victor Horta verworven door de Koning Boudewijnstichting voor de « Brussels Fine Art Fair » (BRAFA). Deze objecten werden tentoongesteld in de stand van de Koning Boudewijnstichting.

Vanaf 15 januari 2014: "Chambres d'Horta". In samenwerking met het Hortamuseum richtte het PULLMAN Brussels Midi Hôtel (Victor Hortaplein nr. 1) een kamer in de stijl van de bekende architect in. De inhuldiging vond plaats tijdens de Pullman Art Night.