Hortamuseum

Museumleven

Tijdens de maand juli 2017 actualiseerden we de inventaris van de gipsafgietsels van Horta en zijn beeldhouwers. Deze beelden werden door het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in depot gegeven aan het Hortamuseum en bieden een buitengewone gelegenheid om van heel dichtbij kennis te maken met het creatieve genie van de meester. Dankzij de hulp van onze stagiaire, Marie Schyns, zal deze bijgewerkte en wetenschappelijke inventaris niet alleen toelaten het œuvre van Horta beter te doorgronden, maar ook en vooral, krijgen hierdoor de gipsen afgietsels meer bekendheid bij het grote publiek en bij onderzoekers. 

“Gevelrestauratie van 18 april tot 31 mei.

Het museum blijft open voor het publiek tijdens de werken.

De restauratie omvat de reiniging van de stenen, van het vernis van de deuren en van de raamwerken, van de verf van het siersmeedwerk en van het pleisterwerk van de achtergevels.

De werken worden gesubsidieerd door de gemeente Sint-Gillis en de Directie Monumenten en Landschappen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest); firma Altri Tempi (Monument).”


2016

Maart: aankoop van het tijdschrift « Vers l’Art », 1906 – 1912. Dit kostbare tjjdschrift is hoofdzakelijk gewijd aan architectuur en bevat talrijke reproducties van gevels en van interieurplannen van voornamelijk Brusselse, soms verdwenen, gebouwen. Het gaat hier dan ook om een onschatbare bron van kennis over de art nouveau en de Belgische architectuur in het begin van de 20ste eeuw

2015

September: Verwerving van een verzameling van door Alexandre verwezenlijkte lichtdrukken over de tentoonstelling in Tervuren in 1897: een doorslaggevend moment in de geschiedenis van de Belgische art nouveau.

 

Classificatie, inventarisatie, bewaring en opwaardering van de door Horta voor zijn lessen gebruikte persoonlijke glasnegatieven.

Opstarten van een partnerschap met de faculteit architectuur « La Cambre Horta » met het oog op de creatie van een 3D-reconstructie van het Volkshuis. Hiertoe werden alle beschikbare fotoarchieven uit verschillende Belgische en buitenlandse fondsen samengebracht, geklasseerd, gevaloriseerd en gedigitaliseerd. Architect Richard Pringiers legde zich hoofdzakelijk toe op de uitbreiding van het Volkshuis. Zijn plannen bleven bewaard en bevatten heel wat kostbare informatie over het beroemde gebouw van Horta. Ook deze plannen werden volledig opnieuw geklasseerd en gevaloriseerd.

 

 

Creatie van een Kostbare Reserve en er werd overgegaan tot een aan de conservatienormen aangepaste bewaring van de persoonlijke boeken van Horta.

 

2014

Classificatie, inventaris en valorisatie van de archieven met betrekking tot de hervormingen van Victor Horta op het vlak van het architectuuronderwijs.

 Afwerking van de lage binnenplaats van de woning en waterdichtmaking van de achtergevels. Deze werken leidden tot de omvorming en de herstructurering van de tuinniveaus door tuinarchitect Gabriel Pirlet.

Reconstructie van de luchter van de eetkamer, eindresultaat van een onderneming die bijna dertig jaar in beslag nam.

Verwerving van een door Horta ontworpen mahoniekleurig bureaumeubel in pitchpine, afkomstig uit het Aubecqhuis (1902). Dit meubel werd te koop aangeboden in het Dorotheum in Wenen en aangekocht met de eigen fondsen van het museum. Het zal worden tentoongesteld in een van de naast de diensttrap gesitueerde ruimten.

 

 

Aanmaak van een tentoonstellingspaneel voor de ingang van het atelier.

 

Verwerving van een vaas met een door Victor Horta rond 1898 ontworpen sokkel. Waarschijnlijk werd de vaas, waarop kastanjeboombloesems te zien zijn, gerealiseerd door Val-Saint-Lambert. Deze belangrijke ontdekking verstrekt informatie over een voor Horta tot nu toe uniek type van creatie. De gemonteerde vaas kreeg een plaats in het muzieksalon.

 

 

Dankzij de Vrienden van het Museum kon een stel haardijzers in messing van Victor Horta (circa 1895) worden aangekocht.