Hortamuseum

De vrienden van het museum

logoamisweb.jpg © SOFAM

'Les Amis du Musée Horta' ('De Vrienden van het Hortamuseum') is een in 1982 opgerichte vereniging, die tot doel heeft het Museum te steunen bij de uitbreiding van zijn collectie (meubilair, archieven, bibliotheek) en bij de verwerving van materiaal nodig voor de wetenschappelijke werking. De vereniging wil ook de uitgave aanmoedigen van aan Horta gewijde publicaties.
Voor haar leden organiseert ze voordrachten en reizen gericht op de ontdekking van het Europese art-nouveau patrimonium.

 

Contact: +32 2 344 01 72

Maatschappelijke zetel: Amerikaansestraat, 25 - 1060 Brussel