Hortamuseum

Waarom is fotograferen verboden in het Hortahuis?

Het Hortamuseum (gebouwd tussen 1898 en 1901) was oorspronkelijk een woonhuis bestemd voor zes personen. Vandaag wordt het huis echter jaarlijks bezocht door tienduizenden nieuwsgierigen. Deze onafgebroken stroom bezoekers maakt de voortdurende restauratie en het permanente onderhoud van het huis noodzakelijk.

Toch mogen bezoekers vrij circuleren in de museumruimten. Omdat er koorden noch afschermingen zijn, kunnen ze onbelemmerd rondwandelen als waren ze genodigden van Horta. Dit voorrecht, uitzonderlijk in kleine museum-woningen, brengt bepaalde restricties met zich, waaronder een fotografieverbod.

Waarom? Bezoekers die foto’s nemen, zijn zich minder bewust van hun omgeving: door een stap achterwaarts te zetten, kunnen ze tegen een andere bezoeker of tegen een meubel opbotsen. Het trappenhuis, de spil van de woning, is buitengewoon kwetsbaar en kan slechts een beperkt aantal bezoekers dragen. Wanneer iemand stilstaat op de trap om foto’s te nemen, kan er een opstopping ontstaan met soms rampzalige gevolgen.

Hoewel de meerderheid van de bezoekers dit voorschrift vanzelfsprekend eerbiedigt, houden sommige bezoekers er helaas geen rekening mee. Om conflicten en spanningen te vermijden, zien we ons dan ook verplicht u te vragen uw smartphones in de bergkastjes achter te laten. Indien u een dringende oproep verwacht, kunnen de bewakers u een alternatieve oplossing voorstellen.

Eigenlijk heeft dit verbod positieve gevolgen, want eenmaal offline kunt u zich ongestoord laten betoveren door de architectuur van Victor Horta. Zowel het oog als de geest kunnen zich dan ongestoord openstellen voor de charmes en het raffinement van het Hortahuis…

We wensen u een aangenaam bezoek.

Als u onuitgegeven foto's van het interieur van het museum wilt zien, bezoek dan deze pagina of volg ons op Instagram en Facebook

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u op afspraak en in de voormiddag foto's komen nemen in het museum Deze foto's mogen geen commercieel karakter hebben. Neem contact op met info@hortamuseum.be om de modaliteiten te kennen.