Hortamuseum

Pedagogische dienst

Missie

"De pedagogische dienst van het Hortamuseum heeft als hoofdtaak jongeren te laten kennismaken met het werk van Victor Horta en hen bewust te maken van het belang van het behoud en de overdracht van ons erfgoed. Speelse en proactieve bezoeken vergezeld van creatieve workshops wakkeren de interesse van kinderen en tieners voor schoonheid aan, terwijl hun creativiteit wordt gestimuleerd. Onze inclusieprojecten voor kwetsbare doelgroepen sluiten aan bij de filosofische en sociale visie van Victor Horta, die in de ontmenselijkte industriële context van zijn tijd de natuur en de ambachtslieden in het middelpunt van zijn creaties plaatste, vanuit de diepe overtuiging dat Kunst de kracht heeft om ons te verheffen en ons dagelijks leven te verlichten."

Thierry Mondelaers
Hoofd Publiekswerking


LIRL.jpg ateliers6.jpg enfant-vitrine.JPG lampe.jpg plumeexpo-6.jpg

OPENBARE SCHOLEN

KLEUTERSCHOLEN (2e en 3e jaar)

Verborgen natuur

Bezoek over het thema natuur. Kinderen worden uitgenodigd om dieren en planten te ontdekken die verborgen zijn in het interieur van de woning. Zij zullen de door de architect gebruikte materialen kunnen aanraken, koffie kunnen malen in de keuken en de geuren van een huis uit het verleden kunnen ontdekken. Het bezoek wordt verlengd met een aangepaste creatieve workshop.

Tarief: 5 euro per kind; 2,50 euro voor de scholen in Sint-Gillis.

BASISSCHOLEN

Horta's voormiddagen

Alle ochtenden verwelkomt het museum basisscholen voor een ludieke, proactieve en meeslepende rondleiding door de woning en de leefwereld van Victor Horta. Na de rondleiding vindt een creatieve workshop plaats waarin men zich verdiept in een techniek die men in de woning aantreft (muurschildering, glas-in-lood, beeldhouwkunst, enz.).

Tarief: 5 euro per kind; 2,50 euro voor de scholen van Sint-Gillis.

IMG_0360.jpg ateliers7.jpg fifille.jpg papillonsfilles.jpg

MIDDELBARE SCHOLEN

Themarondleidingen

  • de restauratie (techniek)
  • de art nouveau et zijn tijd (historisch)
  • de taal van het ornament en de architectuur (artistiek)

CULTUuR heeft klasse

Pedagogisch samenwerkingsproject tussen het museum, een kunstenaar en een school (basis- of middelbare school). Door COCOF gelanceerde en gefinancierde projecten.


box.jpg dessin.jpg glace.jpg magicien.jpg parc.jpg parc02.jpg pause.jpg piano01.jpg piano02.jpg porte.jpg puzzle.jpg visite.jpg visite2.jpg étangs.jpg

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

DE WOENSDAGEN VAN HORTA:

Op woensdagnamiddag, tijdens het schooljaar, bieden wij verenigingen een bezoek en een workshop aan in het kader van de naschoolse opvang (ATL, Accueil temps libre).

Groepen zijn beperkt tot 15 personen inclusief kinderen en begeleiders.

WORKSHOPS TIJDENS HET SCHOOLVERLOF

Rondleidingen en workshops in de voormiddag tijdens de herfst-, krokus- en paasvakantie. Deze module is gericht op verenigingen en gezinnen (buiten covid-periode).

Groepen zijn beperkt tot 15 personen inclusief kinderen en begeleiders.

Tarief: verenigingen: 5 euro per kind, gratis voor begeleiders (2 per groep). Half tarief voor inwoners van Sint-Gillis.

gezinnen: 5 euro per kind, 10 euro per volwassene. Half tarief voor inwoners van Sint-Gillis.


CPAS.jpg broderie.jpg handicap.jpg jamal01.jpg jamal02.jpg jeanine2.jpg primotheka.jpg primotheka2.jpg soléa.jpg

GEMEENSCHAP

INCLUSIEPROJECTEN

De laatste jaren wordt het museum op sociaal vlak geconfronteerd met de opkomst van nieuwe doelgroepen (OCMW, nieuwkomers in ons land, niet-geletterde volwassenen, enz.). Om hen een zo goed mogelijk onthaal te bieden, voeren wij aangepaste hulpmiddelen in (lexicale rondleidingen) en stellen wij inclusieprojecten voor in partnerschap met de verenigingen die hen ondersteunen (stages, workshops onder leiding van de groep, integratie in de animatie van andere activiteiten van het museum).

PRIMOTHEKA

Ontwikkeling van een speels lexicaal project rond het thema van de art-nouveauwoning, gericht op Frans lerende doelgroepen. Deze module, ontwikkeld in partnerschap met het Autrique-huis, wordt gesteund door Urban Brussels en zal in november 2021 operationeel zijn.


Contact

Als u een van voorgemelde activiteiten voor uw school of vereniging wenst te bespreken, gelieve dan rechtstreeks contact op te nemen met Thierry Mondelaers: info@hortamuseum.be

Wij zullen met alle plezier uw vragen beantwoorden.