Hortamuseum

CONTACTINFO PERSONEEL

Conservator, Benjamin Zurstrassen: b.zurstrassen@hortamuseum.be

Assistent-conservatrice Hortamuseum, Elisabeth Horth: elisabeth@hortamuseum.be

Assistent-conservator Hannonmuseum, Grégory Van Aelbrouck: gregory@hannonmuseum.be

Hoofd Publieks- en doelgroepenwerking, Thierry Mondelaers: thierry@hortamuseum.be

Regisseur, Christophe Malvolti: christophe@hortamuseum.be

Wetenschappelijk assistente (onderzoekscentrum) en communicatiemanager, Camille Paget: camille@hortamuseum.be

Restauratrice belast met de collecties, Allison Michel: allison@hortamuseum.be

Directiesecretaresse, Karen Colpaert: info@hortamuseum.be

Hoofd beveiliging, Mohammed Tighzoui: mtighzoui@hortamuseum.be